ورود

پروفایل

صوفیان

صوفیان      امتیاز: 1157

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی_اصلاح نباتات (به نژادی گیاهی)
مقطع تحصیلی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: elaheh.soufian@gmail.com
وب سایت: https://t.me/MScSoufian

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟