پروفایل

مهدی اسماعیل زاده

مهدی اسماعیل زاده      امتیاز: 45702

نام: مهدی
نام خانوادگی: اسماعیل زاده
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1368/5/17
رشته تحصیلی: جغرافیا برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ma_es293@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: ma_es68@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟