ورود

پروفایل

شادی انفرادی

شادی انفرادی      امتیاز: 161

نام: شادی
نام خانوادگی: انفرادی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: آمارزمینه استنباط
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: sh_en295@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟