ورود

پروفایل

اللهم ارزقنا توفیق الشهادة

اللهم ارزقنا توفیق الشهادة      امتیاز: 721

مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ha.abasi@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟