پروفایل

سپیده مشایخی قویونلو

سپیده مشایخی قویونلو      امتیاز: 13

نام: سپیده
نام خانوادگی: مشایخی قویونلو
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: se_ma518@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟