پروفایل

F.M

F.M      امتیاز: 30

رشته تحصیلی: شیمی گرایش محض
مقطع تحصیلی: کارشناسی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟