پروفایل

اکرم عظیمی

اکرم عظیمی      امتیاز: 1223

نام: اکرم
نام خانوادگی: عظیمی
رشته تحصیلی: فیزیک گرایش حالت جامد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟