پروفایل

سمیرا

سمیرا      امتیاز: 1422

نام: سمیرا
رشته تحصیلی: زمین شناسی زیست محیطی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟