ورود

پروفایل

عاطی

عاطی      امتیاز: 1316

تاریخ تولد: 1370/6/19
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
درباره من

دیگر پذیرفتم که تنهایی بدیهی است...
حتی اگر از آسمان آدم ببارد!

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟