ورود

پروفایل

عاطفه استینی

عاطفه استینی      امتیاز: 1293

تاریخ تولد: 1370/6/19
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
درباره منخود را دوست داشتن مراقبِ خود بودن به خوشبختیِ خود اولويت دادن ، خودخواهی نيست ضرورت است !

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟