پروفایل

SPK

SPK      امتیاز: 411

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مقطع تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد
موقعیت:
درباره من

 

همه بشرند.... اما فقط معدودی انسان اند....

 

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت، سیرت تو را بنگرد،

به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد

و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است.

 

بجای پاک کردن اشکهات، اونی رو از زندگیت پاک کن که باعث گریت شده...

 

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن....

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟