ورود

پروفایل

HPT

HPT      امتیاز: 405

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مقطع تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد
موقعیت:
درباره من

 

همه بشرند.... اما فقط معدودی انسان اند....

 

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت، سیرت تو را بنگرد،

به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد

و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟