پروفایل

Rahman

Rahman      امتیاز: 1026

نام: Rahman
توضیح مختصر: خدایا به ما مهربانی بده...دلی ساده و اسمانی بده... دلی صاف و بی کینه مانند آب...دلی روشن و گرم چون آفتاب

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟