ورود

پروفایل

...Rahman

...Rahman      امتیاز: 498

توضیح مختصر: یکی آن که در نفس خوش بین مباش/ دیگر آن که در غیر بد بین مباش
درباره منimage

بگو از تو ناراحتم/آن جا را بد بودی/اما دو.. دارم/میتونستی بهتر باشی/اما با هم حرف بزنید برای رضای خدا/از هم دریغ نکنید چند کلمه ای را که توی قلبتان نگه داشته اید/و گفتنشان آرام می کند شما رو/سبک میکند دل ها رو/سو تفاهم ها رو ازبین می بره/دلسوز هم باشید/این با هم بودن ها رو قدر بدونید

اصلا حرف دلتان را نزنید...اما توی سر هم بزنید...اما از هم صادقانه گلایه کنید... اما بمانید به احترام اون چه که در قلبتان هست...تحمل مان را بالا ببریم...آخرش هم بگوییم خیلی بد شدیا این روز ها...یک لبخند و دوباره زندگی...
چرا این قدر با یک رو نبودن...این قدر با نگفتن ها...دیر گفتن ها...خوب نگفتن ها...این قدر گاهی حتی با خیرخواهی های یک جانبه و پنهانی سو تفاهم میسازیم...چرا همدیگر رو آزار می دهیم...؟
حرف بزنیم...نمیخاد سخنرانی کنیم...چیزی تو دلمان نذاریم که قلمبه بشود...قلبمان بترکد...
چرا با هم مهربان نباشیم؟ مگه چن بار تو این دنیا زندگی می کنیم...؟
به خدا نبودن ها نزدیکه...قدر این بودن ها رو بدونیم...
چرا این قدر بد می شویم گاهی؟
چرا ما که مثلا طاقت آزار یک مورچه را نداریم...هر روز  آدم های خوب و دلسوز و آدم ها ی نزدیک به قلب هایمان را می رنجانیم؟

چرا این قدر بد هستیم؟ چرا این قدر از بچگی های معصومانه فاصله گرفتیم؟ کودکانگی های بی غل و غش...همان کودکی که چیزی را پنهان نمی کردیم...
اگر دلمان برای همبازی و دوستمان تنگ میشد...اگر هم تا روز قیامت قهر کرده بودیم...می رفتیم با مامانمان خانه شان...پشت مادر سنگر می گرفتیم...تا مامانها قدم پیش بگذراند...
یا که تنهایی می رفتیم در میزدیم...می گفتیم این آخرین بارت باشه منو اذیت می کنی...ولی بیا بریم یه کم بازی کنیم...
خاک بر سر این بزرگ شدن ها...

ای خدا...
بابا اگر دلمان تنگ شده...عصبانی هستیم...دلخوریم...دلمان غنج میزنه برای هم...
تلفن رو برداریم یک زنگی به هم بزنیم...
یک پیامی...آخه اگه دنیا و این پیشرفت هاش بخواد حتی ناخواسته ما ها رو از هم دور کنه...ما نخوایم...
ای خدا
این چه زمانه محبت و دوست داشتنییه...من و تو توی این مجاز...نود درصد حقیقت ارتباط آدم ها با کنار هم بودن اتفاق می افته...دوره شکلک و ادا و چنتا خ گذاشتن...
خدایا...وقتی مجازی هستیم...حالا اگر از هم دور شدیم...از حرف زدن هم دوری کردیم...کیه که بیاد واسطه ما بشه...
حالا که همو نمی بینیم...بار ارتباط روی دوش واژه ها افتاده اند...از هم دریغ نکنیم...گفتگو کنیم...وقتی هستیم واقعا باشیم...عادی و صریح و صمیمانه و دلسوزانه باشیم...خودمان باشیم...

امروز زنگ بزن به مادرت بگو...خیلی دلم برات تنگ شده...
به خانواده ای که دوستش داری...
به دوستانی که توی قلبشان خانه داری...
به دوستی که توی قلبت خانه برایش ساخته ای

میخواهم رنگ شعار و ادعا داشته باشد...حتی شاید نتوانم خیلی از این ها رو هم انجام دهم... ولی می نویسم...میگویم...تا ناگفته نماند...

**********


اگر آدم ها سرد شدند

بی اعتماد شدند

بد بین شدنند
گاهی کمی نا مهربان شدند

ما هم مسؤلیم
با رفتارهامون
با حرفامون
ما نسبت به جامعه مسؤلیم
این آدم ها
اگر بی عاطفه شدند
اگر چراغ احساسشون خاموش شد

اگر شاخه شادی ها رو قطع کردیم
اگر به بوته های محبت بی مهری کردیم
اگر درخت انسانیت رو خشکاندیم

ما هم مسئولیم
چون دنباله دار ...
اگر در روابط آتی اون ها
خدشه و  خلل و تیرگی باشه
ما هم مسئولیم
ما در قبال عاطفه آدم ها مسئولیم
ما در شکل گیری ذهنیت آدم ها درباره دیگران که حاصل مواجه آنان با خودمان است مسئولیم...
در قبال قلب هایی که اهلی کردیم و رها کردیم
قلب هایی که امیدوار کردیم و شکستیم
قول هایی که دادیم و فراموش کردیم
ادعاهای پوشالی...
نگذاریم که احساس آدم ها بمیرد...
صداقت ها بمیرد
مهربانی ها بمیرد

فقط مواظب خودمان نباشیم
فقط نترسیم
که تنها بمانیم
که برچسب بخوریم
که کم تر بهره مند شویم
که باید حرفم را بزنم
که باید برنده باشم در این رقابت لفاظانه
که برنده باشیم و بازنده نباشیم


ما به همان اندازه که حق داریم اشتباه دیگران را در قبال خودمان نبخشیم
به همان اندازه بلکه بیشتر موظفیم ببخشیم
چرا که ما در بهترین حالت بخش پنهان اما شاید بزرگ تر دلیل اون اشتباه باشیم
باید ببخشیم
چون انتظار به بخشش خواهیم داشت
چون ما هم اشتباه خواهیم کرد

چون ما در قبال عاطفه جمعی آدم ها مسئولیم
که آدم ها بی احساس نشوند...
درد این نیست که کسی احساس بدی پیدا کرده
این به معنی این است که او احساس دارد هنوز
اما اگر آدم ها بی عاطفه شدند
بی احساس شدند
بی خیال میشوند
از کنار (رنج) آدم ها به سادگی می گذرند
از کنار جان دادن آدم ها به سادگی می گذرند
بی خیال نباشیم
ما باید تلاش کنیم که
در آدم های جامعه مان
کم تر خشونت ببینیم
بیش تر مهربانی ببینم
اعتماد ها را از بین نبریم


هرگز قلب هایی را که با ما صادق بودند فراموش نکنیم...
هرگز مهربانی ها را فراموش نکنیم...

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟