پروفایل

منصوره حسینی

منصوره حسینی      امتیاز: 339

رشته تحصیلی: زیست شناسی - میکروبیولوژی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: M.hosseini.micro@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟