ورود

پروفایل

The Dark Knight

The Dark Knight      امتیاز: 716

جنسیت: مرد
موقعیت:
درباره من

تو در نماز عشق چه خواندی؟ 

که سالهاست

بالای دار رفتی و این شحنگان پیر

از مرده ات هنوز

پرهیز می کنند.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟