پروفایل

ازاده حقیقی طلب

ازاده حقیقی طلب      امتیاز: 141

نام خانوادگی: حقیقی طلب
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: az.haghighitalab@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟