پروفایل

نسرین صالح نیا

نسرین صالح نیا      امتیاز: 605

نام خانوادگی: صالح نیا
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: هواشناسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: na.salehnia@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟