پروفایل

سپهر استیری

سپهر استیری      امتیاز: 83

نام: سپهر
نام خانوادگی: استیری
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟