ورود

پروفایل

زینب

زینب      امتیاز: 382

نام: زینب
نام خانوادگی: عطایی کردیانی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ze_at46@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟