ورود

پروفایل

عارفیان

عارفیان      امتیاز: 41

نام: محمد
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: Arefian.m@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: Arefian.m@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟