پروفایل

حسین مرزانی

حسین مرزانی      امتیاز: 25

نام: حسین
نام خانوادگی: مرزانی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن همراه: 09399780419
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: hosseyn.marzani@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: hmarzani1369@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟