ورود

پروفایل

راحله

راحله      امتیاز: 1031

جنسیت: زن
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
توضیح مختصر: زندگی سازِ دل است... تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس ... تو اگر شاد زنی شاد شوی ... گرچه باشی چو قناری به قفس !!
درباره من

 

مرا ز عشق مگویید

عشق گمشده ایست

که هر چه هست، ندارم

که هر چه دارم ، نیست

******

تو که کیمیا فروشی؟

نظری به قلب ما کن...!

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟