ورود

پروفایل

Shabani

Shabani      امتیاز: 95

نام خانوادگی: shabani
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی: ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ma.shabani@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: maryamshabani85@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟