ورود

پروفایل

قشقایی

قشقایی      امتیاز: 1786

نام: ابوطالب
نام خانوادگی: همتی نفر
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1370/12/20
رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی: ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک: gezal19@yahoo.com
درباره من

                                                                                                                                                                       

ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﺎﻡ ﺑﻮ ﺗﻮرپاغا ﺑﻮ ائله

ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﺎﻡ ﺑﻮ فرهنگه ﺑﻮ ﺩیله

ﺑﻮ سوسنه، ﺑﻮ سونبولا، ﺑﻮ ﮔﻮله

ﻗﺸﻘﺎیی ﻗﺸﻘﺎیی، ائلیم قشقایی

 

دینینن وطنه ﻗﺸﻘﺎیی ﻋﺎﺷﯿﻖ

ﺟﺎﻥ وئریب ﯾﻮﻟﻮﻧﺪﺍ، ﻗﺎﻧﺎ ﺩﻭﻻﺷﯿﻖ

او ﻋﺎﺷﯿﻖ، دینینن وطنی ﻣﻌﺸﻮﻕ

قدمیم، قلمیم، ﺩﯾﻠﯿﻢ قشقایی

 

قورﺧﻤﺎﺩﯾﻨﮓ گلنده محیل ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻃﻮوﻕ ﺁتماﺩﯾﻨﮓ ﻗﺎپی، ﺗﻮﺭﺍﻧﮓ ﮐﺎسسا ﻟﯿﺲ

گتیرﺩﯾﻨﮓ ﻣﯿﺪﺍﻧﺎ، ﺑﺮﻧﻮوﻧﺎﻥ ﻓﻠﯿﺲ

منیم افتخاریم، ﺍئلیم قشقایی

 

ﺩﺍﻏﻼﺭﯾﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪﺍ ﭼﻮﺥ ﻧﺸﺎﻧﯿﻨﮓ ﻭﺍﺭ

ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﻏﻼﺭ ﺍﻭستو ﮔﻮلگز ﻗﺎﻧﯿﻨﮓ ﻭﺍﺭ

گؤی قیشلاق، گؤی یایلاق ﺩؤرد ﺑﯿﺮ ﯾﺎنینگ ﻭﺍﺭ

ﻗﻮﻟﻮﻧﺎﻥ ﻗﺎﻧﺎتیم، بئلیم ﻗﺸﻘﺎیی

 

ﻗﺸﻘﺎیی ﺩﯾﻨﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﯽ ﺟﺎﻥ ﻓﺪﺍ

وطنیچی، ﺍئدمیش ﺩئینینی ﺍﺩﺍ

اجنبیدن هئچ سه مه دینگ ﮐﺪﺧﺪﺍ

وطنیم، ﺑﻮ ﻃَﻨﯿﻢ، یئریم قشقایی

 

 

ﺑﺎﺧﻤﺎ بئله ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯿﺸﻪ ﻗﺸﻘﺎیی

گؤی ﻣﻮﺭﺩ ﮐﯿﻤﯿﻦ ﻭﻭﺭ سن ﺭﯾﺸﻪ ﻗﺸﻘﺎیی

قویما ﺧﺎﻟﯽ ﺷﯿﺮدن بیشه قشقایی

او ﺳﺌﻮﺩﮔﯿﻢ، ﺍﻭﺯﺍق ﯾﻮﻟﻮﻡ ﻗﺸﻘﺎیی

 

یادینگدادیر ﺁﺻﻼﻥ ﮐﯿﻤﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎﺭﺩیک

ﺗﺮﻻﻥ ﮐﯿﻤﯿﻦ ﺩﺍﻏﻼﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻭچاردیک

ﺩﻭشمن لرﯼ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﻨﮕﺮ سچرﺩیک

ﺩﺍﯾﺎغیم، آیاغیم، ساغیم ﻗﺸﻘﺎیی

 

ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﺎﻡ ﻏﯿﺮتینگزه ، ﺍئلینگزه

ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﺎﻡ ﻓﺮهنگینگزه، ﺩیلینگزه

ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﺎﻡ گؤی باغینگزه، ﮔﻮلونگزه

هوﺳﯿﻢ ، نفسیم، ﮐﺴﯿﻢ ﻗﺸﻘﺎیی

 

ﺁغیر ائلیم ، ﺁﺗﺎﻻﺭﺩﺍﻥ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ

ﮔﭽﯿﺮﺩمیشم، ﺩﺍﻣﺎﻧﯿﻨﮕﺪﺍ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺩئیه ر، ﺧﻮﺵ ﻗﺎﻻﯾﺪﯾﻨﮓ ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ

ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻮﻡ، سونبولوم، ﮔﻮلوم قشقایی

داوود حسن آقایی کشکوللو

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟