پروفایل

ترنم

ترنم      امتیاز: 246

نام: ترنم
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1370/05/03
رشته تحصیلی: شیمی الی
مقطع تحصیلی: ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟