پروفایل

مهاجر

مهاجر      امتیاز: 151

نام: فائزه
رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت
مقطع تحصیلی: ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mohajer_faeze@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟