پروفایل

Emm

Emm      امتیاز: 609

جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: software engineering
مقطع تحصیلی: Ms

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟