ورود

پروفایل

حــــــــــســــــ

حــــــــــســــــ      امتیاز: 1355

رشته تحصیلی: MSc AeroSpace eng
تلفن همراه: 989012368995+
علایق:
درباره من

                                                 life Is Not Suitable For Childs..    

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟