ورود

پروفایل

hamed

hamed      امتیاز: 235

نام خانوادگی: Soleymani
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: شناسایی و انتخاب مواد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟