ورود

پروفایل

اویس

اویس      امتیاز: 3479

نام: اویس
نام خانوادگی: بیچرانلویی
رشته تحصیلی: مکانیک بیوسیستم
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن همراه: ۰۹۳۹۰۹۷۳۸۹۴
موقعیت:
درباره من
 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟