پروفایل

الهام چرخی زاده

الهام چرخی زاده      امتیاز: 162

جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1370/03/02
رشته تحصیلی: ژئوفیزیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟