ورود

پروفایل

kaTy

kaTy      امتیاز: 313

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی / شیمی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: katy.khosravi@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟