پروفایل

ReZa

ReZa      امتیاز: 333

نام: رضا
نام خانوادگی: محمدپور
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: هندسه(در زمینه سیستم های دینامیکی)‏
مقطع تحصیلی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: reza.mohammadpour@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: r.mohammadpour70@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟