ورود

پروفایل

مصطفی حسینی رامشه

مصطفی حسینی رامشه      امتیاز: 879

نام: مصطفی
نام خانوادگی: حسینی رامشه
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس پست الکترونیک: mostafa.h1367@yahoo.com
درباره من
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت       یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت      

آخر به کمال ذره ای راه نیافت

                                      ابن سینا

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟