پروفایل

خسروی

خسروی      امتیاز: 30

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: az.khosravi@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟