پروفایل

E.Sharifi

E.Sharifi      امتیاز: 636

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: شریفی
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1358/03/01
رشته تحصیلی: زمین شناسی مهندسی
مقطع تحصیلی: دکترا
تلفن همراه: 09369127301
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ebrahim.sharifiteshnizi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: ebrahim_sharifi@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟