پروفایل

وحیده مرتضوی امیری

وحیده مرتضوی امیری      امتیاز: 222

نام: وحیده
نام خانوادگی: مرتضوی
رشته تحصیلی: مهندسی آب-سازه های آبی
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)
آدرس پست الکترونیک: vahideh.mortazavi@gmail.com
درباره من

ای رفیق!

هرگز به دردهای قفس اندیشیده ای؟

پرنده یا قفس،

هرگز از خویشتن پرسیده ای کدام سیه روز ترند؟

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟