پروفایل

Mohadeseh

Mohadeseh      امتیاز: 108

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع غذایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک: Foodsci75@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟