پروفایل

NSR

NSR      امتیاز: 100

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: nasrin.sanati@um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: n.sanati.t@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟