پروفایل

Shokoofeh Dolati

Shokoofeh Dolati      امتیاز: 375

نام: شکوفه
نام خانوادگی: دولتی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
مقطع تحصیلی: PH.D
درباره من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟