پروفایل

مجتبی

مجتبی      امتیاز: 698

نام: مجتبی
نام خانوادگی: اسمعیلی آبدر
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: علوم ورزشی/یادگیری حرکتی
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: esmaeeliabdar@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: esmaeeli_21@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟