پروفایل

S.M

S.M      امتیاز: 202

نام: somayeh
نام خانوادگی: meyghani
رشته تحصیلی: Economic Sciences
مقطع تحصیلی: Ph.D
آدرس پست الکترونیک: meyghanis@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟