ورود

پروفایل

رباب افشاری

رباب افشاری      امتیاز: 43

رشته تحصیلی: آمار
مقطع تحصیلی: دکتری

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟