ورود

پروفایل

نجمه سلیمانی بهلولی

نجمه سلیمانی بهلولی      امتیاز: 1

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟