ورود

پروفایل

منصوره گلکار

منصوره گلکار      امتیاز: 74

رشته تحصیلی: حقوق
مقطع تحصیلی: کارشناسی
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: m_golkar1375@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟