ورود

پروفایل

Mojtaba Pirooznia

Mojtaba Pirooznia      امتیاز: 334

نام: مجتبی
نام خانوادگی: پیروزنیا
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: هواشناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mojtaba.pirooznia@mail.um.ac.ir
توضیح مختصر: زمینه های مطالعاتی: کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی ویژگی های میکروفیزیک ابرها- شناسایی،رهگیری و پیش بینی همرفت های عمیق- مدیریت بلایای طبیعی جوی- پیش بینی در هواشناسی کشاورزی- هواشناسی زیستی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟