ورود

پروفایل

f.f.m

f.f.m      امتیاز: 2467

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
درباره من

 برای من خاص هستی‌" را هرگز به کسی‌ نگویید؛

و نگویید جایگاهِ ویژه ی آنها در قلب تان کجاست . و نگویید بی‌ تو چگونه .. با تو همیشه ... یا هرگز ... يا هزار حرفِ بی‌ سر و تهِ قشنگ

در میا‌‌ن ما، آدم‌هایی‌ هستند که هنوز به جاری بودنِ احساس در زندگی‌ ایمان دارند.

آدم‌هایی‌ که تن به باورِ دروغ قلب‌ها نمی‌‌دهند. آدم‌هایی‌ که به جهتِ ساده دوست داشتن، ممکن است از شما بتی بسازند.

آدم‌هایی‌ که نمیدانند پیش از شکستنِ بتشان، از صدای هولناکِ ترک خوردنِ خودشان به مرزِ جنون خواهند رسید.

هیچکس نمی‌‌داند، فروپاشی آدمی‌ که نا عادلانه و به ناچار از عشق تهی می‌‌شود، چه ناگهانی و چه مرگبار است

 

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟