ورود

پروفایل

فایزه حسین زاده

فایزه حسین زاده      امتیاز: 145

نام: فایزه
نام خانوادگی: حسین زاده
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: اقتصاد انرژی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟