ورود

پروفایل

الهام اسدزاده بناب

الهام اسدزاده بناب      امتیاز: 122

نام: الهام
نام خانوادگی: اسدزاده بناب
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: حسابرسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: asadzadehelham7@um.ac.ir
درباره من

                                          بی محابا صید عنقا کن، کمال این است و بس!

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟