پروفایل

س.ر

س.ر      امتیاز: 53

نام: سیروس
نام خانوادگی: رستمی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: شیمی - شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟