پروفایل

غدیر علی

غدیر علی      امتیاز: 17

نام: غدیر
نام خانوادگی: علی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن همراه: 09330298127
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: gh_al688@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟