پروفایل

دانشجو دکترا ریاضی محض گرایش انالیز کسی هست؟

دانشجو دکترا ریاضی محض گرایش انالیز کسی هست؟      امتیاز: 27

نام: مهسا
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1372/6/1
درباره من

ڪﺎﺵ ﻣے ﺷﺪ ﻗﻠﺒــــﻬﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ڪﯿﻨﻪ ﻭﻏﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ڪﺎﺵ ﻣے ﺷﺪ دﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷی ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢﺁﻏﻮﺷـےﻧﺪﺍﺷﺖ

ڪﺎﺵ ﻣےﺷﺪ ڪﺎﺷﻬﺎے ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟